Розробка технологічної послідовності обробки штанів.

Технологічна послідовність обробки штанів, складається на основі нормативно-технічної документації, промислової технології повузлової обробки верхнього одягу і інших джерел за технологією виготовлення виробів. При складанні технологічної послідовності необхідно послідовно викласти неподільні операції з обробки вузлів, правильно застосовувати термінологію ручних, машинних, прасувальних і пресових робіт, визначати розряд виконання робіт і витрати часу на їх виконання.

Технологічна послідовність процесу виготовлення штанів

Номер і зміст неподільної операції Спеціальність Розряд Витрата часу, сек Устаткування, пристосування малої механізації5. Побудова граф-процесу обробки штанів..

Граф процесу складається для встановлення взаємозв'язку технологічних операцій при виготовленні швейного виробу і визначення порядку їх виконання в технологічному процесі. При побудові графа процесу слід враховувати особливості технології виготовлення одягу: послідовне і паралельне виконання операцій процесу.


Формулювання висновків з лабораторної роботи.

У висновках необхідно визначити та вказати напрями вдосконалення прийнятих в роботі методів обробки і збірки деталей і вузлів, наприклад, за рахунок зміни типу устаткування, застосування пристроїв малої механізації, вдосконалення методів обробки або використання допоміжних матеріалів.

Зміна типів устаткування передбачає заміну універсальних машин на спеціалізовані, спеціальні, напівавтомати або автомати, з вказівкою їх марок або заміну ручної обробки на машинну.

Зміна методів обробки полягає в заміні ниткових методів кріплення - клейовими, зварними, комбінованими або нитковими, тобто найбільш технологічнішими.При заміні допоміжних матеріалів рекомендується застосування синтетичних і клейових ниток, нових клейових матеріалів прокладок і клейових композицій.

Висновки:


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ ВЕРХНІХ СОРОЧОК

Мета роботи: Вивчення і вибір методів обробки і збірки чоловічих верхніх сорочок.


9535771437975003.html
9535834640786162.html
    PR.RU™