Страхування електронного обладнання

Податковий (звітний) період та порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Ставки єдиного податку

Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

1) для першої групи платників єдиного податку - ___________________

____________________________________________________________________;

2) для другої групи платників єдиного податку - ____________________

____________________________________________________________________.

Відсоткова ставка єдиного податку для третьої і четвертої груп платників єдиного податку встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - ___________________________________________;

2) 5 відсотків доходу - ___________________________________________

____________________________________________________________________.

Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного Податковим Кодексом;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Ставки єдиного податку для платників четвертої групи встановлюються у подвійному розмірі ставки, :

1) до суми перевищення обсягу доходу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групиє ____________________________________________________________.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої - четвертої груп є ____________________________________________________.

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Платники єдиного податку третьої і четвертої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

Страхування електронного обладнання (insurance of electron equipment) становить інтерес для банків, телекомунікаційних компаній та інших організацій, що мають "електронні ризики", і здійснюється на випадок знищення, пошкодження або втрати обладнання. Нерідко страхувальник через пошкодження електронної техніки може нести ще більші збитки внаслідок втрати баз даних. Страхуванню витрат на відновлення баз даних відводять окремий поліс.

Страхувальниками можуть бути власники або орендарі електронних систем чи електронного обладнання. Страхування здійснюється на випадок знищення чи пошкодження електронного обладнання внаслідок:

• аварії, якщо вона не є винятком, спричиненим умовами страхування або договором (відповідно до правил техніки безпеки);

• аварії комунікаційних мереж;

• диму, сажі;

• дії води й вологи, якщо вона не зумовлена атмосферними опадами;

• короткого замикання, перенапруги;

• помилки в конструкціях та розрахунках, помилки виробника, помилки під час виготовлення та монтажу, дефекти лиття й матеріалу;

• помилки в обслуговуванні, недбалість, необережність;

• злий намір та зазіхання третіх осіб;

• град, мороз, буря;

• опускання ґрунту, зсув, обвал, лавини.

Крім названих ризиків, електронне обладнання може бути застраховане також на випадок спричинення йому шкоди вогнем та стихійними явищами, а в окремих випадках і на особливих умовах покривається ризик заподіяння шкоди страйком, заворушенням та відсутністю кондиціювання повітря із-за пошкодження кондиціонера в електронних системах.

Основні причини, з яких збиток не відшкодовується:

• воєнні дії та всі види суспільних хвилювань;

• пошкодження, зумовлені впливом ядерної енергії; пошкодження, завдані з наміром чи в результаті грубої необачності страхувальника або його представника;

• спрацювання в процесі експлуатації, а також через корозію;

• помилки чи несправності, за які на підставі договору або за законом несе відповідальність третя особа;

• несправності, які зумовлені виходом з ладу чи перериванням системи постачання газом, водою чи електроенергією;

• витрати на виконання робіт з технічного обслуговування;

• суто зовнішні недоліки (подряпини на лакованих чи полірованих поверхнях).

Страхова сума у страхуванні електронних пристроїв, як і в страхуванні машин, визначається на підставі страхової оцінки, якою є балансова вартість. Якщо змінюється страхова вартість (наприклад, за рахунок підвищення цін), то страхувальник зобов'язаний повідомити про це страховикові і, щоб уникнути неповного страхування, збільшити страхову суму. У цьому випадку страхувальник зобов'язаний доплатити додаткову страхову премію, яка визначається спеціальним розрахунком. Щодо основної страхової (премії, то при її встановленні страховики користуються нормативами, якими враховуються звичайні (не підвищені) ризики. Спеціальні пристрої або пристрої, які вперше з'являються на ринку, тарифікують з урахуванням специфічних особливостей ризику.

Виплата страхового відшкодування при пошкодженні електронного обладнання здійснюється на підставі вартості відновлення в межах страхової суми.

Ми торкнулися основних аспектів страхування технічних ризиків і показали, які види страхування можуть запропонувати страхові компанії своїм клієнтам з метою забезпечення захисту від матеріальних збитків.


9534799796624550.html
9534863150475224.html
    PR.RU™